Městská knihovna Břeclav, online knihy, internet, kopírování

Břeclav - městská knihovna, internet, kopírování, tisk a online knihy pro vás

Městská knihovna Břeclav je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Břeclav. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Zajišťuje všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kulturním hodnotám a k informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech.
Je nejstarší kulturní institucí města Břeclavi, její historie se odvíjí od čtenářského spolku Břetislav, který vznikl v roce 1882.

Do roku 1992 byla okresní knihovnou, od května 2000 získala opět regionální funkci.
K 31. 12. 2007 měla břeclavská knihovna 145 538 svazků, 3 924 stálých čtenářů, v roce 2007 využilo jejích služeb 81 240 návštěvníků, zajistila 276 646 výpůjček.

Ústřední knihovna je v centru města, v budově na ulici Národních hrdinů č. 9. Součástí knihovny jsou také tři profesionalizované pobočky ve čtvrtích Stará Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.